MAASEUTUKUNNAN KOTELO -hanke on päättynyt

Maaseutukunnan KOTELO oli kolmivuotinen neljän kunnan alueella toteutettava työllistyvyyden, osallisuuden ja toimijuuden vahvistamiseen tähdännyt hanke. Hankkeen toimesta pyrittiin parantamaan palvelujen, tuen ja avun saatavuutta pienissä maaseutukunnissa, joista kasvokkain tapahtuvan palvelun toimipisteitä on lakkautettu.

KOTELOn tiimi Kiitos yhteistyöstä KOTELOn tiimi Ulla Piippo, Anu Hytönen, Kristiina Joenpolvi, Jukka Koponen ja Saara Ylönen