MAASEUTUKUNNAN KOTELO -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

Maaseutukunnan KOTELO -hankkeelle on nimetty laaja-alaista asiantuntemusta edustava ohjausryhmä. Ohjausryhmä tuo asiantuntemusta hankkeen kehittämistyöhön, seuraa ja ohjaa hankkeen toimintaa, raportointia, taloutta ja tuloksia sekä tarvittaessa terävöittää hankkeen toiminnan suuntaamista. Ohjausryhmä osallistuu myös hankkeen toiminnan ja tulosten arviointiin. Ohjausryhmällä on tärkeä rooli hankkeen toteuttamisen tukena, vaikka vastuu hankkeen toteuttamisesta onkin aina hanketta toteuttavalla organisaatiolla.

 

OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO

Puheenjohtaja: Mirka Parviainen, Pielaveden kunta

Varapuheenjohtaja: Marjo Tolonen, Tervon kunta

Valmistelija, esittelijä, kokousten sihteeri: Projektikoordinaattori Anu Hytönen, Maaseutukunnan KOTELO -hanke

Anna-Liisa Tuhkanen, Keiteleen kunta

Minna Back-Hytönen, Vesannon kunta

Maija-Leena Huuskonen, vs. perusturvajohtaja, Vesannon kunta

Pia Harmokivi, kunnanjohtaja, Vesannon kunta

Aki Siren, toimitusjohtaja, yrittäjä, Lohimaa Fish & Travel Oy

Aarno Niskanen, elinkeinoasiamies, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy, Pielavesi

Ritva Ronkainen, asiakaspalveluryhmän päällikkö, KELA

Kari Huuho, palveluesimies, Pohjois-Savon TE-toimisto

Niina Suorsa, rahoitusasiantuntija, ELY-keskus